887 126 049, 730 491 559
POJAZDY ELEKTRYCZNE
STACJE ŁADOWANIA
MAGAZYNY ENERGII
AISEO zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem instalacji fotowoltaicznych (PV) pozyskujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego. Firma oferuje nadzór inwestorski w tej dziedzinie. Prowadzi szkolenia i doradztwo w zakresie odnawialnych źródeł energii.